İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Vize
İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Vize
Duyurular İsviçre Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: eda.admin.ch

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İsviçre’de yaşayan eş ve çocuklarının yanına yerleşmek ya da İsviçre’de yaşıyorsa Türkiye’de yaşayan reşit olmayan çocuklarını İsviçre’ye almak için İsviçre Aile Birleşimi vizesine başvurabilirler.

İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri için İsviçre Aile Birleşimi

Eğer anne – babanız ya da eşiniz İsviçre vatandaşı ise İsviçre aile birleşimi vizesi ile İsviçre’ye gidebilirsiniz. Bu kategorideki aile birleşimi vizesine yalnızca İsviçre vatandaşlarının eşi ve 18 yaş altındaki çocukları başvurabilmektedir. Aile birleşimi genellikle 5 yıl içinde gerçekleşmektedir. 12 yaşın üzerindeki çocuklar için bu süre 1 yıldır. Türkiye’de yaşayan ve İsviçre aile birleşimi vizesine başvuracak olan kişinin mutlaka İsviçre’ye giderek oradaki eş ya da anne – babasıyla birlikte yaşamalıdır. Ailenin ayrı yaşaması için geçerli bir sebebin olduğu durumlarda istisnai olarak ayrı yaşama izin verilebilir.

İsviçre’de oturum izni olan yabancı uyrukluların aile üyeleri için İsviçre Aile Birleşimi

İsviçre C Oturum İzni Sahipleri: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da AB üyesi olmayan diğer ülkelerin vatandaşları İsviçre’de C Oturum izni sahibiyse, İsviçre’de birlikte yaşamak koşuluyla eş ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarının İsviçre’de yaşamaları için İsviçre aile birleşimi vizesine başvurabilirler. Aile birleşimi başvurusu kabul edildiği takdirde eş ve çocuklara İsviçre B Oturum izni verilecektir. İsviçre oturum izni başvuruları kabul edilen eş ve çocuklar kanton göçmenlik ofisine kayıtlarını yaptırdıktan sonra İsviçre’de herhangi bir işte çalışabilirler. B oturum izni ile İsviçre’de 5 yıl boyunca yaşayan eş ve çocuklar İsviçre C oturum izni başvurusunda bulunabilirler. 12 yaşından küçük çocuklara ise bu süre beklenmeden İsviçre C Oturum İzni verilmektedir.

İsviçre B Oturum İzni Sahipleri: Kanunla belirlenmiş şartları yerine getiren kişilerin aile birleşimi talepleri kabul edilebilir. Bu kategorideki talepleri değerlendirme ve karar verme yetkisine yalnızca kanton yetkilileri sahiptir.

Sığınmacılar ve Mülteciler: Sığınmacılar, iltica için yaptıkları başvurunun değerlendirilmesi sürecinde, sığınmacı statüleri kendilerine verilene kadar aile üyelerini İsviçre’ye davet edemezler. Resmi olarak sığınmacı ya da mülteci statüsünü almış olan mülteciler ise İsviçre B Oturum izni ya da İsviçre C Oturum izni sahibi olarak İsviçre Aile Birleşimi vizesine başvurarak aile üyelerini İsviçre’ye davet edebilirler. Resmi olarak tanınmış ve İsviçre F Oturum izni sahibi olan mülteciler ise aile üyelerini aile birleşimi kapsamında İsviçre’ye davet etmeden önce 3 yıl beklemek zorundadırlar. Aile birleşimi vizesine bu kategoride başvurabilmek için birlikte yaşama ve aile evinin belli niteliklere sahip olma şartları aranmaktadır.

İsviçre Aile Birleşimi başvurusu nereye yapılır?

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi başvuruları İsviçre Konsoloslukları tarafından kabul edilmektedir. Başvuru için durumunuza uygun olan evraklarınızı hazırladıktan sonra konsoloslukların belirlediği tarihlerde randevu almalısınız. Alacağınız randevunun tarihi başvuru yapacağınız İsviçre Konsolosluğu’na göre farklılık gösterebilir. Bunun haricinde İsviçre Aile Birleşimi Vizesi için danışmanlık hizmeti veren firmalar da başvuru kabul etmekte ve konsolosluk işlemlerinizi aracı olarak gerçekleştirmektedirler. Vize başvurunuzun değerlendirilmesinde ve olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılmasında tek yetki İsviçre Konsolosluğu’na aittir.

İsviçre Aile Birleşimi için gerekli evraklar nelerdir?

1. Başvuru Formu – İsviçre Aile Birleşimi vizesi başvuru formu eksiksiz ve 3 adet olarak başvuru sahibi tarafından doldurulmalıdır. Başvuru formu İsviçre’nin resmi dillerinden biriyle doldurulmalıdır.

2. Pasaport – İsviçre Aile Birleşimi vizesine başvuracak olan kişilerin en az 1 yıl geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.

3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf – Başvurunuzda kullanacağınız fotoğraflar 35 x 45 mm, biyometrik özelliklere sahip ve güncel bir fotoğraf olmalıdır.

4. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) – İsviçre aile birleşimi vizesi için başvuru yapacak olan kişiler Türkiye’de bir evlilik gerçekleştirmişler ise uluslararası geçerliliği olan bir aile cüzdanı sahibi olurlar. Türkiye’nin 1974 tarihinde imzaladığı CIEC Anlaşması uyarınca verilen ve uluslararası geçerliliği olan bu aile cüzdanı, İsviçre Konfederasyonu’nun söz konusu anlaşmaya taraf olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir. Evliliğinizin İsviçre’de tanınabilmesi için nüfus müdürlüklerinden apostilli olarak Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) temin etmeniz gerekmektedir. Bu evrakta her iki eşin de tüm nüfus bilgileri tam olarak yer almalıdır.

İsviçre aile birleşimi vizesi için başvuru yapacak olan kişiler evliliklerini 17 yaşında gerçekleştirmişler ise her iki taraf da ebeveynlerinden imzalı muvafakatname almalı bu belgeyi İsviçre’nin resmi dillerinden birine tercüme ettirmelidir. Evlilik çiftlerden birinin 16 yaşından küçükken gerçekleşmiş ise evliliğin uygun olduğuna dair mahkeme kararı alınmalı ve bu karar İsviçre’nin resmi dillerinden birine tercüme ettirilerek sunulmalıdır.

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – Başvuru yapacak olan kişinin Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartının her iki yüzünün de fotokopisi çekilmelidir.

6. Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – İsviçre aile birleşimi vizesi başvurusu yapacak olan kişinin temin etmesi gereken bu belgede kişinin tüm nüfus bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır. Ayrıca belgede yer alan düşünceler kısmı tam olarak doldurulmuş olmalıdır. Belgede, daha önce yapılmış evlilikler, çocuklara ait kimlik bilgileri, boşanmalar, anne – babanın kimlik bilgileri ve varsa kişinin sahip olduğu diğer ülkelere ait vatandaşlık bilgileri bulunmalıdır.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği belgesinde yer alması gereken bilgilerin eksik olması durumunda İsviçre Konsolosluğu bu evraklar ile ilgili sizden ek evrak talebinde bulunabilir. Evli kadın başvuru sahiplerinden önceki soyadına dair Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de talep edilmektedir. Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin ederek İsviçre’nin resmi dillerinden birine tercüme ettirmeniz gerekmektedir.

7. Başvuru sahibinin ikametgah belgesi - Türkiye’de ikamet eden başvuru sahibi, ikametgah belgesi temin etmelidir.

8. İsviçre’de Yaşayan Eşe Ait Evraklar 

İsviçre’de Yaşayan Eşin İkametgah Belgesi – İsviçre’de yaşayan kişi İsviçre’de yaşadığı yere ait bir ikametgah belgesi temin etmelidir. Kişinin yaşadığı yere bağlı olarak kira sözleşmesi vb. ek evraklar talep edilebilmektedir. Kişi ayrıca İsviçre vatandaşı değilse İsviçre’de yaşamasını sağlayan oturum izni belgesini de sunmalıdır. İsviçre’de yaşayan kişinin yaşadığı, aile birleşiminin gerçekleşeceği ve ailenin birlikte yaşamaya başlayacağı ev tüm aile üyelerinin rahatça yaşayabileceği büyüklükte ve özellikte olmalıdır.

b)İsviçre’de Yaşayan Eşin Kimlik Bilgileri – Kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi ve İsviçre oturum izni fotokopisi sunulmalıdır. Kişi İsviçre vatandaşı ise İsviçre pasaportu ya da İsviçre kimliği fotokopisi ve doğumu İsviçre’de gerçekleşmiş ise İsviçre Doğum Belgesi sunulmalıdır. Kişi hem İsviçre hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise İsviçre vatandaşları için geçerli olan prosedürler uygulanmalıdır.

9. Banka Hesap Dökümleri – İsviçre’de ve Türkiye’de yaşayan eşlere ait banka dökümleri sunulmalıdır. Bu dökümler son 3 aylık olmalıdır. Bulunması gereken bakiye başvuru yapacağınız tarihe göre İsviçre Konsolosluğu tarafından güncellenmektedir. Belgelerin ıslak imzalı ve kaşeli olarak orijinallerinin sunulması gerekmektedir.

10. Maaş bordrosu - İsviçre’de yaşayan eşe ait son 3 ayın maaş bordroları ibraz edilmelidir. Bu belgelerde bulunan miktar aile fertlerinin bakımını karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.

11. Sağlık Sigortası - İsviçre Aile Birleşimi Vizesine başvururken ibraz etmeniz gereken sağlık sigortası güncel tarihli ve en az 3 ay süreyle geçerli olmalıdır.

12. Eşlerin varsa daha önceki evliliklerine dair belgeler – Daha önce evlilik gerçekleştirmiş olan eşler, evliliklerinin bittiğine dair mahkeme kararı ile birlikte tanıma tenfiz kararı belgesini de sunmalıdır. Vefat sonucunda sona eren bir evlilik söz konusu ise ölüm kayıt örneği belgesinin İsviçre resmi dillerinden birine tercümesi sunulmalıdır.

13. Eşlerin çocukları hakkındaki belgeler – Çocukların nüfus kayıt örnekleri, kimlik fotokopileri, İsviçre vatandaşı çocukların İsviçre pasaportları ya da İsviçre Kimlik belgeleri sunulmaktadır. 16 yaşından büyük çocuklar için dil yeterliliği sertifikası talep edilmektedir. Eşin önceki evliliğinden sahip olduğu çocukları da aile birleşimi kapsamında İsviçre’ye gidecekse velayet belgesinin yanında diğer eşten alınmış izin belgesinin de sunulması gerekmektedir.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi Süresi

İsviçre Aile Birleşimi Vizesinin sonuçlanma süresi başvuru yapan kişinin durumuna göre değişebilmektedir. İsviçre Konsolosluğu’nun çalışma günleri, resmi tatil ve bayram gibi çalışılmayan günler de sonuçlanma süresini etkilemektedir. Bazı durumlarda İsviçre Aile Birleşimi vizesi için yaptığınız başvurunun sonuçlanması birkaç ay sürebilmektedir.

İsviçre Aile Birleşimi başvurusunun reddedilmesi hangi durumlarda mümkündür?

İsviçre Konsolosluğu bazı durumlarda İsviçre Aile Birleşimi için yaptığınız başvuruyu reddedebilir. Eğer konsolosluk tarafından talep edilen evrakları eksik olarak ya da kriterlere uygun olmayarak hazırlamışsanız, konsolosluk başvurunuzu reddedebilecektir. Ayrıca tüm evrakları tam ve doğru bir şekilde hazırlamış olmanız başvurunuzun konsolosluk tarafından kesin olarak onaylanacağı anlamına da gelmemektedir. Kazancınız ya da İsviçre’de yaşayacağınız evin koşulları aranan yeterliliğe sahip değilse, İsviçre’de bulunan eş maaş bordrosu sunamıyorsa ya da adli siciliniz temiz değilse İsviçre Konsolosluğu başvurunuzu reddedebilir. Ayrıca konsolosluk yetkilileri sahte bir evliliğin söz konusu olduğundan şüphelenirlerse yine başvurunuz reddedilebilir. Arada fazla yaş farkının bulunduğu evlilikler şüphe uyandırabilmektedir. Böyle bir durumda konsolosluk yetkilileri eşlerle görüşerek birbirleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını tespit etme hakkına sahiptirler. Alınan cevaplardan tatmin olmayan ve yapılan evliliğin sahte olduğu konusunda bir kanıya sahip olan konsolosluk yetkilileri başvurunuzu reddedebilmektedir.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesini aldıktan sonra eşimden bağımsız olarak İsviçre oturum izni alabilir miyim?

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi başvurunuz kabul edildikten sonra eşinizden bağımsız olarak oturum izni alabilmeniz için İsviçre Konfederasyonu tarafından belirlenmiş olan tüm şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bazı istisnai durumlar haricinde genellikle evliliğinizin 3 yıl sürmesi durumunda eşinizden bağımsız olarak oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

 

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi